Domov

Boniteta odličnosti

Bisnode, kot največji ponudnik bonitetnih in finačnih informacij v Evropi je prepoznal MKE d.o.o. Domžale kot bonitetno odlično podjetje AA.

Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d.o.o., je vodilni ponudnik digitalnih poslovnih informacij v slovenskem gospodarskem prostoru. Bisnode je del mednarodne skupine Bisnode AB, največjega evropskega ponudnika poslovnih in bonitetnih informacij s sedežem v Stockholmu na Švedskem. Vsebinsko sodelujejo pri pomembnih poslovnih dogodkih (izbor za priznanje Mladi manager leta, Gazela – izbor najboljših hitro rastočih podjetij ipd.) So tudi vsebinski vir analiz in lestvic v poslovnem tisku.  Nudijo  konstruktivne informacije o kreditnih, poslovnih (Gvin.com, IBON, Javni razpisi in Podatkovne storitve) in marketinških rešitvah (Kompass in iPiS Marketing Manager), ki pomagajo njihovim strankam povečati prodajo, zmanjšati tveganje in nudijo boljše poslovne rešitve. Bisnode je tudi vir visoko kakovostnih poslovnih podatkov, ki ponujajo najboljše rešitve in izpolnjuje potrebe in zahteve današnjega časa.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • Stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo.
  • Izbris subjekta iz poslovnega registra.
  • Blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

Za pridobitev bonitete odličnosti AA mora gospodarski subjekt dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • Celotni prihodki morajo presegati 50.000,00 EUR.
  • Delež dolga v financiranju ne sme presegati 80 %.

Gospodarski subjekti z bonitetno odličnosti AA imajo 76 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Bisnode, kot največji ponudnik bonitetnih in finačnih informacij v Evropi je prepoznal MKE d.o.o. Domžale kot bonitetno odlično podjetje AA in sicer po enotni metodologiji, ki se uporablja za ocenjevanje podjetij v 19 državah (oziroma kjer je Bisnode prisoten). S tem MKE d.o.o. Domžale spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji, izpolnjuje kriterije Bonitetne odličnosti za leto 2014 in spada med top slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe statusa AA kot simbola ocene bonitetne odličnosti.

Statistični modeli so bili zgrajeni na podlagi finančnih kazalcev poslovanja gospodarskih subjektov (zadolženost, likvidnost, uspešnost in učinkovitost) za zadnja tri leta ter na podlagi negativnih dogodkov (stečaj, izbris, blokada) v izbranem obdobju.  Med bonitetno odlična se uvršča malo podjetij, med njimi je MKE d.o.o. Domžale, ki je nizko tvegano in stabilno podjetje, torej ni možnosti za stečaj, blokado, izbris itd. V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujemo ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. MKE d.o.o. Domžale kot gospodarski subjekt z boniteto odličnosti AA in imetnik certifikata si tako pridobi dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Certifikat bonitetne odličnosti (PDF)